Skip to content

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2023

Wij erkennen het belang van privacy en verplichten ons tot het beschermen van de persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten, evenals van andere gebruikers van onze websites en diensten. In dit privacybeleid (“Beleid”) wordt uitgelegd hoe Perceptyx, Inc. en onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (“Perceptyx”, “wij”, “onze”) omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over klanten, potentiële klanten en gebruikers van onze websites, producten en diensten (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”), evenals over andere personen die op andere manier contact met ons opnemen of met ons communiceren over onze Diensten. Tenzij anders vermeld, is Perceptyx de beheerder van uw persoonsgegevens als.

California Consumer Privacy Act. Als u in Californië woont, lees dan het gedeelte Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van Californië hieronder, voor belangrijke informatie over hoe wij persoonsgegevens van inwoners van Californië verzamelen, gebruiken en openbaar maken en over uw rechten op grond van de California Consumer Privacy Act.

Inhoudsopgave

 1. Bereik
 2. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen
 3. Doeleinden en rechtsgrondslagen van het gebruik
 4. Verstrekking van persoonsgegevens
 5. Cookies
 6. Hoe lang bewaart Perceptyx uw persoonsgegevens?
 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 8. Uw keuzes en rechten.
 9. Internationale overschrijvingen
 10. Kinderen
 11. Contacteer ons
 12. Aanvullende informatie voor personen in bepaalde rechtsgebieden
 13. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

Bereik

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken namens onszelf, als een “voor de verwerking verantwoordelijke” of een “bedrijf” onder de toepasselijke privacywetgeving.

Persoonlijke gegevens. In dit beleid omvat ons gebruik van de term “persoonsgegevens” ook andere vergelijkbare termen onder de toepasselijke privacywetgeving, zoals “persoonlijke informatie” en “persoonlijk identificeerbare informatie”. In het algemeen omvatten persoonsgegevens alle informatie waarmee een bepaald individu kan worden geïdentificeerd, gerelateerd aan, beschreven, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht of kan worden gebracht met een bepaald individu.

Persoonsgegevens van de klant. Wanneer Perceptyx persoonsgegevens verzamelt en verwerkt namens een klant om onze diensten aan die klant te verlenen, noemen we deze gegevens “Persoonsgegevens van de klant”. Wij zijn een “verwerker” of “dienstverlener” met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van cliënten en verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de desbetreffende cliënt. Het privacybeleid van onze cliënten - en niet dit privacybeleid van Perceptyx - is van toepassing op en bepaalt de verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

Controller en verantwoordelijke. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de “AVG”) en andere relevante toepasselijke wetgeving (zoals de Britse Data Protection Act 2018 (“Britse gegevensbeschermingswet”) en de Braziliaanse Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “LGPD”)) is Perceptyx, Inc. de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van dit beleid zijn verzameld. Met betrekking tot persoonsgegevens van cliënten zijn onze cliënten de ‘verantwoordelijken’ of ‘bedrijven’ voor hun respectieve persoonsgegevens van cliënten, en zijn wij een ‘verwerker’ of ‘dienstverlener’ zoals gedefinieerd in de toepasselijke privacywetgeving.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel rechtstreeks als automatisch in verband met het gebruik van onze website en andere Diensten of van derden. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, variëren afhankelijk van de Diensten die u gebruikt en uw interacties met ons. U hoeft ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken om toegang te krijgen tot het grootste deel van onze website. Als u er echter voor kiest bepaalde informatie niet te verstrekken, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden of kunt u geen gebruik maken van onze Diensten, en kunnen we mogelijk niet volledig reageren op uw vragen.

Informatie die wij rechtstreeks verzamelen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u rechtstreeks van u of uw bedrijf verzamelen. Wanneer u bijvoorbeeld een ‘Contactformulier’ invult, zich inschrijft voor onze mailinglijsten, zich registreert voor evenementen die wij organiseren of sponsoren, of ons op andere wijze informatie verstrekt via onze websites, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen zoals:

 • Naam, bedrijfsnaam, en titel/functie
 • Functieomschrijving, overige bedrijfsinformatie (zoals land en bedrijfstak)
 • Zakelijke relaties
 • E-mailadres, telefoonnummer, postadres en contactgegevens
 • Contactvoorkeuren en interesses
 • Rekeninginformatie van klanten (en geautoriseerde gebruikers) (om toegang te krijgen tot verschillende onderdelen van de platformdiensten), zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, en andere informatie die nodig is om te bevestigen dat u een geautoriseerde gebruiker van een klant bent
 • Andere informatie met betrekking tot uw verzoek of vraag
 • Inhoud die u verstrekt wanneer u deelneemt aan blogs, discussies, webforums of soortgelijke interactieve onderdelen van onze diensten (de “gemeenschap”), met inbegrip van bijbehorende metagegevens

Automatisch verzamelde informatie. We gebruiken cookies, logbestanden, pixeltags, lokale opslagobjecten en andere traceringstechnologieën om automatisch informatie te verzamelen wanneer gebruikers de diensten openen of gebruiken of onze websites bezoeken, zoals IP-adres, algemene locatiegegevens, domeinnaam, bekeken pagina’s, een datum/tijd-stempel, browsertype, apparaattype, apparaat-id, internetserviceprovider, verwijzende/exit-URL’s, besturingssysteem, taal, clickstreamgegevens en andere informatie over de aangeklikte koppelingen, gebruikte functies, grootte van geüploade, gestreamde of verwijderde bestanden, en soortgelijke apparaat- en gebruiksinformatie. Voor meer informatie, zie het gedeelte cookies en soortgelijke apparaten hieronder.

Informatie verzameld van derden. Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen uit bronnen van derden, zoals zakelijke partners, sociale mediaplatforms, openbare bronnen, gezamenlijke marketingpartners (zodat wij onze klant- en aanverwante diensten kunnen leveren) en derden aan wie u interesse heeft getoond in onze producten en diensten, evenals informatie die u heeft gedeeld op sociale mediaplatforms (met inachtneming van de respectieve platformvoorwaarden en toepasselijke wetgeving).

Doeleinden en rechtsgrondslagen van het gebruik

In dit gedeelte leggen wij uit voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, evenals de rechtsgrondslagen om dit te doen volgens bepaalde toepasselijke wetten.

Rechtsgrondslagen. Bepaalde wetten, waaronder de AVG, schrijven voor dat wij u op de hoogte brengen van de rechtsgrondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van deze wetten verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van het contract: zoals noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van ons contract met u.
 • Naleving van wetten: voor de naleving van wettelijke verplichtingen en/of verdediging tegen juridische claims, met inbegrip van die op het gebied van arbeidswetgeving, sociale zekerheid, gegevensbescherming, belastingen en naleving van bedrijfswetgeving.
 • Onze legitieme belangen: iter behartiging van onze legitieme zakelijke belangen, die niet zwaarder wegen dan uw belangen en grondrechten, waaronder:
  • Uitvoeren van contracten met klanten en andere partijen
  • Invoering en exploitatie van wereldwijde ondersteunende diensten (bijv. IT) voor onze bedrijfsvoering
  • Verbetering van onze site, ontwikkeling van trend- en benchmarkrapporten en soortgelijke doeleinden
  • Beheer van klantenrelaties en verbetering van onze site en Diensten, met inbegrip van andere vormen van marketing en analyse
  • Opsporing en voorkoming van fraude, met inbegrip van misbruik van Diensten of het witwassen van geld
  • Fysieke, IT- en netwerk perimeterbeveiliging
  • Interne onderzoeken
  • Fusies, overnames en reorganisaties, en andere zakelijke transacties
 • Met uw toestemming: wanneer we uw toestemming hebben, geven de AVG (waar deze van toepassing is) en andere toepasselijke wetten u het recht om uw toestemming in te trekken; u kunt dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van dit beleid. In sommige rechtsgebieden kan uw gebruik van de diensten worden opgevat als impliciete toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken, variëren naargelang de omstandigheden. In het algemeen gebruiken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde zakelijke en commerciële doeleinden:

 • Beheer van site en diensten en verlening van gerelateerde ondersteuning: om de diensten te leveren en te beheren, met u te communiceren over uw gebruik van de diensten, probleemoplossing en technische ondersteuning te bieden, op uw vragen te reageren, uw bestellingen en verzoeken uit te voeren, uw betalingen te verwerken, met u te communiceren, en voor vergelijkbare service- en ondersteuningsdoeleinden. (Rechtsgrondslagen: uitvoering van ons contract met u; en/of onze wettelijke belangen)
 • Beantwoording van verzoeken: om te reageren op uw vragen en verzoeken. (Rechtsgrondslag: uitvoering van onze overeenkomst met u)
 • Analyseren en verbeteren van de site, onze diensten en ons bedrijf: om beter te begrijpen hoe gebruikers toegang krijgen tot de diensten en deze gebruiken, om onze diensten te beheren, te controleren en te verbeteren, voor onze interne doeleinden en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen)
 • Ervaringen verpersoonlijken: om inhoud die we verzenden of weergeven op de site op maat te maken, onder meer om locatieaanpassing en gepersonaliseerde hulp en instructies aan te bieden, en om uw ervaringen anderszins te verpersoonlijken. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen)
 • Adverteren en marketing voor zakelijke klanten: om de producten en diensten van Perceptyx op websites van derden te promoten en voor direct-marketingdoeleinden, waaronder het toesturen van nieuwsbrieven, waarschuwingen voor klanten en informatie die volgens ons voor u van belang kan zijn. (Rechtsgrondslagen: onze legitieme belangen; en/of met uw toestemming)
 • Bescherming van onze wettelijke rechten en voorkoming van misbruik: om de diensten en onze bedrijfsactiviteiten te beschermen; om fraude, misbruik, intimidatie of andere soorten onwettige activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken; wanneer wij dit nodig achten om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid of wettelijke rechten van een persoon of derde partij, of schendingen van dit Beleid en onze toepasselijke overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen op te treden. (Rechtsgrondslagen: onze legitieme belangen; en/of naleving van wetten)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan de wet of juridische procedures. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie vrijgeven als reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en andere wettelijke verzoeken van regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties, met inbegrip van het voldoen aan openbaarmakingsvereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving. (Rechtsgrondslagen: onze legitieme belangen; en/of naleving van wetten)
 • Gerelateerd aan onze algemene bedrijfsvoering: voor het overwegen en uitvoeren van fusies, overnames, reorganisaties en andere zakelijke transacties, en waar nodig voor de administratie van onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies. (Rechtsgrondslagen: onze legitieme belangen; en/of naleving van wetten)

Geaggregeerde en anonieme gegevens. We maken en gebruiken ook geaggregeerde, anonieme en anoniem gemaakte gegevens om benchmarkinformatie af te leiden die beschikbaar wordt gesteld aan onze zakelijke klanten, en om onze activiteiten en Diensten te verbeteren en te ontwikkelen, en voor vergelijkbare onderzoeks- en analysedoeleinden.

Persoonsgegevens van klanten. Onze klanten, en niet Perceptyx, bepalen het doel van en de middelen voor de verwerking van hun respectieve persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de lancering en analyse van en rapportage over enquêtes. Over het algemeen (met inachtneming van de toepasselijke instructies van cliënten) verwerkt Perceptyx de persoonsgegevens van cliënten om onze diensten aan cliënten te leveren, waaronder het beheren en verbeteren van het platform en onze diensten, het verstrekken van accounts aan platformgebruikers, het uitvoeren van transacties die platformgebruikers via het platform aanvragen en het reageren op verzoeken van platformgebruikers, het lanceren en volgen van enquêtes, polls en andere inhoud van platformdiensten. Onze klanten zijn de gegevensbeheerders met betrekking tot hun Persoonlijke Gegevens van Klanten. Raadpleeg het respectieve privacybeleid van de klant voor meer informatie over hoe zij de via het platform verzamelde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Verstrekking van persoonsgegevens

In het algemeen kunnen wij persoonsgegevens bekendmaken zoals hieronder uiteengezet:

 • Dochtermaatschappijen: onze dochtermaatschappijen, waarvan de verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan dit beleid. Een lijst van onze dochterondernemingen is hier beschikbaar.
 • Klanten: indien u namens uw onderneming (onze klant) gebruik maakt van, toegang krijgt tot of met ons communiceert over ons platform of aanverwante diensten, kunnen wij persoonsgegevens over uw toegang, en uw communicatie of verzoeken, delen met de desbetreffende zakelijke klant; voorts zullen wij
 • Dienstverleners: aan derde dienstverleners die namens ons functies uitvoeren. Externe dienstverleners zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies en zullen adequate veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Advertentie- en analytics-partners: derde partijen die wij inschakelen om advertenties, campagnemetingen, online en mobiele analyses en gerelateerde diensten aan ons te leveren (met uw toestemming, indien vereist door toepasselijke wetgeving).
 • Als antwoord op een juridisch proces: om te voldoen aan de wet, gerechtelijke procedures, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces, zoals in antwoord op een dagvaarding.
 • Om onze rechten te beschermen: wanneer wij van mening zijn dat het nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Perceptyx of van dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, te reageren op claims die tegen ons worden ingediend of als bewijsmateriaal in rechtszaken, waarbij wij betrokken zijn.
 • Bedrijfsoverdrachten: als onderdeel van een fusie, verkoop en overdracht van onze activa, overname of herstructurering van ons bedrijf of een deel daarvan, faillissement of een soortgelijke gebeurtenis, inclusief in verband met due diligence die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis is uitgevoerd, indien wettelijk toegestaan.

Geaggregeerde of anonieme gegevens. Wij kunnen geaggregeerde, anonieme of geïdentificeerde gegevens delen met derden voor onderzoek, analyses en andere doeleinden, op voorwaarde dat dergelijke informatie geen specifieke personen identificeert.

Cookies

Wij en onze externe dienstverleners gebruiken “cookies”, pixels, javascript, logbestanden en andere mechanismen op de Site. Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken cookies om uw IP-adres, instellingen en voorkeuren te onthouden. Klik hier om de huidige lijst van cookies die wij gebruiken te bekijken.

Cookies. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over websiteactiviteit. Sommige cookies zorgen ervoor dat u gemakkelijker door onze website en ons platform kunt navigeren, terwijl andere worden gebruikt om een snellere aanmeldprocedure mogelijk te maken of om ons in staat te stellen uw activiteiten tijdens het gebruik van de website of het platform te volgen. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, onder meer of u ze al dan niet accepteert en hoe u ze kunt verwijderen.

Clear GIF’s, pixeltags en andere technologieën. Clear GIF’s zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode, die qua functie vergelijkbaar zijn met cookies. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, worden clear GIF’s onzichtbaar op webpagina’s geplaatst. We kunnen clear GIF’s (ook wel webbakens, webbugs of pixeltags genoemd) gebruiken in verband met onze diensten, onder andere om de activiteiten van gebruikers van onze diensten te volgen, ons te helpen de inhoud te beheren en statistieken op te stellen over het gebruik van onze diensten. Wij en onze externe dienstverleners gebruiken ook clear GIF’s in HTML-e-mails naar onze klanten, om ons te helpen e-mailresponspercentages bij te houden, vast te stellen wanneer onze e-mails worden bekeken en na te gaan of onze e-mails worden doorgestuurd.

Logbestanden. De meeste browsers verzamelen bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, apparaattype, schermresolutie, versie van het besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. Deze informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden.

Analyse door derden. We maken ook gebruik van geautomatiseerde apparaten en toepassingen, zoals Google Analytics om het gebruik van onze website te evalueren en gebruiksstatistieken te verzamelen. Deze analytics-aanbieders kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om hun diensten uit te voeren.

Do-not-track-signalen. De site reageert niet op do-not-track-signalen. U kunt echter wel bepaalde tracering uitschakelen, zoals hierboven besproken (bijvoorbeeld door cookies uit te schakelen) en zoals uiteengezet in ons cookiebeleid. U kunt ook onze voorkeursmanager gebruiken om uw cookievoorkeuren op onze websites te beheren.

Enquêteplatform. Ons enquêteplatform maakt gebruik van noodzakelijke en functionele cookies om respondenten in staat te stellen deel te nemen aan enquêtes of om gebruikers in staat te stellen enquêtes te maken of te beoordelen. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ervoor te zorgen dat een respondent een enquête slechts één keer kan invullen of naar de enquête kan terugkeren als u de pagina midden in de enquête verlaat.

Hoe lang bewaart Perceptyx uw persoonsgegevens?

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, de juiste bedrijfsadministratie bij te houden en onze overeenkomsten af te dwingen. Wij kunnen persoonsgegevens langer bewaren indien dit wordt vereist door onze wettelijke verplichtingen, professionele schadeloosstellingsverplichtingen, of indien wij dit noodzakelijk achten om onze wettelijke rechten en belangen of die van anderen vast te stellen, te verdedigen of te beschermen. Onze cliënten instrueren ons hoe lang wij de persoonsgegevens van cliënten, die wij als gegevensverwerker verwerken, mogen bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige verwerking. Ongeacht de door ons genomen voorzorgsmaatregelen kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen. Verder bent u verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met uw gebruikers-ID en wachtwoord, indien van toepassing. Daarom raden wij u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken.

Uw keuzes en rechten.

Toegang, wijziging en correctie. Als u toegang wilt tot persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, als u onjuiste informatie die u ons heeft verstrekt, wilt laten corrigeren, of als u uw informatie wilt laten wissen, kunt u uw verzoek sturen naar. Wij zullen uw verzoek beoordelen en redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen. Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot Persoonlijke Gegevens van Cliënten, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende cliënt; als u bij ons een verzoek indient met betrekking tot Persoonlijke Gegevens van Cliënten, zullen wij uw verzoek doorsturen naar de desbetreffende cliënt (indien bekend), zodat zij op uw verzoek kunnen reageren.

Direct marketing. U kunt zich altijd afmelden voor direct marketing e-mails. Als u zich wilt afmelden voor Perceptyx e-mailabonnementen of anderszins uw e-mailvoorkeuren met Perceptyx wilt wijzigen, klikt u hier of volgt u de instructies in elke promotionele e-mail van Perceptyx die wij u sturen. We kunnen u transactionele of dienstgerelateerde berichten blijven sturen, zoals aankondigingen van diensten en administratieve berichten.

Klachten. Wij zullen stappen ondernemen om elke klacht die u indient over onze behandeling van uw persoonsgegevens op te lossen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder in uw rechtsgebied.

Aanvullende informatie voor bepaalde rechtsgebieden. In de sectie “Aanvullende informatie voor personen in bepaalde rechtsgebieden” hieronder, verstrekken wij aanvullende informatie zoals vereist onder de Californische privacywetgeving, evenals de GDPR, UK DPA en de LGPD. Gebruikers in Californië, de EER, het VK en Brazilië zouden deze sectie moeten bekijken voor meer informatie over hun rechten onder deze respectievelijke wetten.

Om een privacyverzoek in te dienen of uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, stuurt u een e-mail naar privacy@perceptyx.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Internationale overschrijvingen

Perceptyx is een wereldwijd opererende organisatie met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, en wij hebben activiteiten, entiteiten en dienstverleners in de Verenigde Staten, de Europese Unie en de rest van de wereld. Als zodanig kunnen wij en onze dienstverleners uw persoonsgegevens overdragen aan, of toegankelijk maken in rechtsgebieden (waaronder de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden waar wij, onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners actief zijn) die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied. Wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen in de rechtsgebieden waar wij ze verwerken, onder meer door middel van passende schriftelijke voorwaarden voor gegevensverwerking en/of overeenkomsten over gegevensoverdracht.

Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt en wij uw persoonsgegevens verwerken in een rechtsgebied dat volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt (een “derde land”), zullen wij maatregelen treffen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen, onder meer door standaardcontractbepalingen op te stellen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (het formulier voor de standaardcontractbepalingen is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Voor meer informatie over het mechanisme waaronder uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER, kunt u dergelijke details opvragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de Contacteer ons sectie hieronder.

Kinderen

Wij verzamelen niet bewust of specifiek informatie over minderjarigen onder de 16 jaar. Als u denkt dat wij onbedoeld dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte Contact hieronder.

Contacteer ons

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, de manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op:

Perceptyx, Inc.
privacy@perceptyx.com

Aanvullende informatie voor personen in bepaalde rechtsgebieden

EER (GDPR), VK en Brazilië

Onverminderd de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving, hebben gebruikers in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië (evenals in andere rechtsgebieden waar soortgelijke rechten gelden) de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van hun persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: Als u ons daarom vraagt, zullen wij bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en u zo nodig een kopie van die persoonsgegevens verstrekken (samen met bepaalde andere gegevens).
 • Recht op correctie (rectificatie): Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heeft u het recht om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd. Als u recht heeft op correctie en als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de rectificatie.
 • Recht op wissen: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij deze niet langer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, kunnen wij dit doen door uw account(s) bij ons te verwijderen. Braziliaanse gebruikers kunnen ook verzoeken om onnodige of buitensporige persoonsgegevens te anonimiseren, te blokkeren of te wissen.
 • Recht op beperking (blokkering) van de verwerking: U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of wanneer u bezwaar maakt tegen ons gebruik of onze vermelde rechtsgrondslag.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om in bepaalde omstandigheden een kopie te ontvangen van persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbare formaat, en om deze ergens anders opnieuw te gebruiken of om ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij van uw keuze.
 • Recht op bezwaar: Wanneer onze verwerking plaatsvindt op basis van onze legitieme belangen (anders dan marketingdoeleinden), moeten wij deze verwerking stopzetten tenzij wij dwingende legitieme redenen hebben die zwaarder wegen dan uw belang of wanneer wij deze moeten verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer wij ons baseren op onze legitieme belangen, zijn wij van mening dat wij een dwingend belang hebben bij een dergelijke verwerking, maar wij zullen elk verzoek en de bijbehorende omstandigheden afzonderlijk beoordelen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen marketing: U kunt ons vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover wij dit doen op basis van onze legitieme belangen voor marketingdoeleinden. Als u dat doet, zullen wij deze verwerking voor onze marketingdoeleinden stopzetten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit wanneer dit is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking indien dit rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft, tenzij het noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons. Perceptyx houdt zich niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming altijd in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Braziliaanse gebruikers hebben ook het recht om te worden geïnformeerd over de gevolgen van het weigeren of intrekken van toestemming.
 • Recht om een klacht in te dienen: U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet.

Wij wijzen u erop dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer wij een hoger belang of een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken. Neem contact met ons op via de informatie in het gedeelte Contact hierboven, als u een van uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

In dit gedeelte geven we aanvullende informatie aan inwoners van Californië over hoe we omgaan met hun persoonlijke informatie, zoals vereist onder de Californische privacywetgeving, waaronder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Dit gedeelte heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op onze behandeling van openbaar beschikbare informatie die rechtmatig beschikbaar is gemaakt door staats- of federale overheidsdocumenten of andere persoonlijke informatie die is vrijgesteld onder de CCPA.

Hoewel onze verzameling, gebruik en onthulling van persoonlijke informatie varieert op basis van onze relatie en interacties met u, beschrijven we in dit deel, in het algemeen, hoe we persoonlijke informatie over consumenten hebben verzameld en onthuld in de afgelopen 12 maanden (vanaf de laatst bijgewerkte datum hierboven).

Categorieën persoonlijke gegevens die zijn verzameld en bekendgemaakt. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de categorieën persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door de CCPA) die wij over consumenten hebben verzameld, evenals de manier waarop wij dergelijke gegevens voor zakelijke doeleinden hebben vrijgegeven. Voor meer informatie over de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken, verwijzen wij u naar de secties Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het gebruik en Openbaarmaking van persoonlijke informatie hierboven.

Verzamelde persoonlijke informatie Categorieën van derden aan wie we deze informatie kunnen bekendmaken
Categorieën Omschrijving
Identifiers Inclusief directe identificatoren, zoals naam, alias-gebruiker-ID, gebruikersnaam, rekeningnummer; e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens; IP-adres en andere online-identifiers; SSN, rijbewijsnummer, paspoortnummer, belasting-ID en andere overheidsidentifiers; en andere soortgelijke identificatoren.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • advertentienetwerken
 • leveranciers van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • internet dienstverleners
 • besturingssystemen en platforms
 • zakelijke klant/cliënt
Klantendossiers Omvat persoonlijke informatie, zoals naam, accountnaam, gebruikers-ID, contactinformatie, werkinformatie, rekeningnummer, plus financiële of betalingsinformatie, die individuen ons verstrekken om onze producten en diensten te kopen of te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld accountregistratie-informatie omvatten, of informatie die wordt verzameld wanneer een individu onze producten en diensten koopt of bestelt, of een overeenkomst met ons aangaat in verband met onze producten en diensten.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • onze filialen en dochterondernemingen
 • zakenpartners die de door u gevraagde diensten leveren
Commerciële informatie Omvat gegevens over persoonlijke bezittingen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankopen en gebruiksgeschiedenissen of -tendensen.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • advertentienetwerken
 • leveranciers van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • internet dienstverleners
 • besturingssystemen en platforms
 • datamakelaars
 • zakelijke klant/cliënt
Gebruiksgegevens Inclusief browsegeschiedenis, clickstreamgegevens, zoekgeschiedenis, toegangslogs en andere gebruiksgegevens en informatie over de interactie van een individu met onze websites, mobiele apps [en andere Diensten, en onze marketingmails en online advertenties.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • advertentienetwerken
 • leveranciers van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • internet dienstverleners
 • besturingssystemen en platforms
Video og elektroniske data Hieronder vallen audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke gegevens, zoals thermische screenings en CCTV-beelden (bijv. verzameld van bezoekers aan onze kantoren/panden), foto’s en afbeeldingen (bijv. die u ons verstrekt of op uw profiel plaatst) en gespreksopnamen (bijv. van gesprekken met klantenondersteuning).
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
Professionele informatie Inclusief beroeps- en werkgerelateerde informatie zoals zakelijke contactinformatie en professionele lidmaatschappen.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
Informatie over opleiding Informatie over de individuele onderwijsgeschiedenis, zoals de bezochte scholen, behaalde graden en bijbehorende data.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
Inferenties Inclusief gevolgtrekkingen uit andere persoonlijke informatie die wij verzamelen om een profiel op te stellen dat de voorkeuren, kenmerken, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten of bekwaamheden van een persoon weergeeft. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonlijke informatie analyseren om de aanbiedingen en informatie te identificeren die het meest relevant zijn voor klanten, zodat wij hen beter kunnen bereiken met relevante aanbiedingen en advertenties.
 • dienstverleners
 • adviseurs en agenten
 • overheidsinstanties en rechtshandhaving
 • onze filialen en dochterondernemingen
 • analytische aanbieders

Bronnen van persoonlijke informatie. Zoals hierboven in het gedeelte over het verzamelen van persoonlijke gegevens nader is beschreven, kunnen wij persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen verzamelen

 • rechtstreeks van de persoon
 • advertentienetwerken
 • leveranciers van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • zakelijke klanten

Rechten van inwoners van Californië. In het algemeen hebben inwoners van Californië de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

 • Niet-verkopen (opt-out): om af te zien van onze verkoop van hun persoonlijke gegevens. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens van consumenten uit Californië, ook niet van consumenten waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.
 • Recht op verwijdering: het recht om te verzoeken om verwijdering van de persoonlijke informatie die wij over hen hebben verzameld en om deze persoonlijke informatie (kosteloos) te laten verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
 • Recht om te weten: met betrekking tot de persoonsgegevens die wij in de voorafgaande 12 maanden over hen hebben verzameld, te eisen dat wij het volgende aan hen bekendmaken (maximaal tweemaal per jaar en behoudens bepaalde vrijstellingen):
  • categorieën van verzamelde persoonlijke informatie;
  • categorieën bronnen van persoonlijke informatie;
  • categorieën van persoonlijke informatie over hen die wij voor een zakelijk doel openbaar hebben gemaakt of hebben verkocht;
  • categorieën van derden aan wie wij voor een zakelijk doel hun persoonlijke informatie hebben verkocht of bekendgemaakt;
  • de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van hun persoonlijke informatie; en
  • een kopie van de specifieke persoonsgegevens die wij over hen hebben verzameld.
 • Recht op non-discriminatie: het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van hun rechten op grond van de CCPA.

Indienen van CCPA-verzoeken. Inwoners van Californië kunnen CCPA-verzoeken om informatie (toegang) en verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens indienen via e-mail op privacy@perceptyx.com

Wanneer u een verzoek om informatie of een verzoek om verwijdering indient, zullen wij stappen ondernemen om uw verzoek te verifiëren door de door u verstrekte informatie te vergelijken met de informatie die wij in onze administratie hebben. U moet ons e-mailen met alle gevraagde informatie (of ons deze informatie op een andere manier verstrekken om uw verzoek te verifiëren. In sommige gevallen kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw verzoek te verifiëren of indien nodig om uw verzoek te verwerken. Indien wij niet in staat zijn een verzoek adequaat te verifiëren, zullen wij de verzoeker hiervan op de hoogte stellen. Gemachtigde agenten kunnen een verzoek indienen namens een andere persoon door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde methode; gemachtigde agenten moeten bewijs leveren van hun machtiging en wij kunnen ook eisen dat de betrokken consument zijn identiteit en de bevoegdheid van de gemachtigde agent rechtstreeks verifieert.

Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie Contact hierboven.